Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er momenteel veel gaande is rondom het Vitaal sportpark Maurik.

Om u te informeren is er het volgende verspreid; Klik op het kopje om het bestand te zien/downloaden.

Nieuwsbrief
Enquête (Word-document)
Enquête (Online versie)

Daarnaast organiseren wij op maandagavond 20 juni van 19:00-21:00 uur een inloopavond op het Sportpark in de kantine van Sv MEC’07 Maurik te Driesweg 17. U bent van harte welkom!

Het initiatief;

In 2011 is het sportpark in Maurik aan de Driesweg in gebruik genomen. Het sportpark huisvest momenteel 3 verenigingen, te weten sv MEC’07 (voetbal), kv Activitas (korfbal) en scouting Saffatin. Momenteel verrijst op het sportpark ook de nieuwe sporthal Lignum die in augustus in gebruik wordt genomen. De multifunctionele sporthal zal ruimte bieden aan het bewegingsonderwijs en sporten als turnen, korfbal, volleybal, etc. Healthclub Juliën uit Lienden gaat een dependance openen in de sporthal zodat een centrum ontstaat voor sporten, bewegen en een gezonde leefstijl.

Nabij het sportpark bevindt zich Oosterweyden, de uitbreidingswijk van Maurik-Oost waar nog steeds nieuwbouw plaats vindt. Aan een (betere) fietsverbinding tussen deze nieuwbouwwijk en het sportpark wordt gewerkt. Bij de realisatie van een nieuwbouwwijk van deze omvang horen voorzieningen. Voor jong en oud. Om te spelen, te bewegen, te ontmoeten. 

Dit alles heeft geleid tot het initiatief om te verkennen of het haalbaar is alle voorzieningen te concentreren op/rond het sportpark. Zodat mogelijk een soort Vitaal Sportpark kan ontstaan, een accommodatie waar sporten, bewegen, spelen, ontmoeten, scholing, ontspanning en genieten samenkomen. Een plek voor alle inwoners van Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. Een locatie waar een ieder, individueel dan wel in groepsverband, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, zowel overdag als ’s avonds, terecht kan. En waar niet alleen inwoners maar ook verenigingen, organisaties, onderwijs en bedrijfsleven gebruik van kunnen maken. 

Na enige sessies werd duidelijk dat de nodige interesse is om te kijken of een Vitaal Sportpark haalbaar is wat heeft geleid tot een breed samengestelde initiatiefgroep.

De volgende stap in het proces is om het draagvlak onder de inwoners vast te stellen en om inzicht te krijgen in de wensen die er zijn als het gaat om de voorzieningen die zo’n Vitaal Sportpark zou moeten hebben en om welke activiteiten er zouden moeten komen.

Inloopavond!

Op maandagavond 20 juni a.s. organiseert de initiatiefgroep daarom een Inloopavond voor belangstellenden. Inwoners van alle leeftijden vanuit Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk zijn van harte welkom. Doel van de avond is informeren, in contact komen, ideeën en inspiratie opdoen, kennis nemen van wensen en aandachtspunten. Dit geldt voor inwoners maar ook voor verenigingen en organisaties. Want, samen willen wij invulling geven aan een Vitaal Sportpark.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is iedereen van harte welkom. Ook kinderen en jongeren. Elke half uur is er een korte pitch ter inspiratie en verder willen we vooral het gesprek aangaan om ‘op te halen’, van gedachten te wisselen en om draagvlak, betrokkenheid te creëren.

En verder:
Kan natuurlijk tijdens de inloopavond de enquête ook nog ingevuld worden, en er wordt een impressie gegeven van de op het sportpark in aanbouw zijnde Sporthal Lignum met daarbij nadere toelichting.

Kortom voldoende redenen om maandagavond 20 juni naar Sportpark Maurik te komen. Om geïnformeerd te worden en om ons te inspireren.