Sport- & beweegkoepel

De Sport- en Beweegkoepel, opgericht op 21 februari 2020, is een koepelstichting voor- en door sportverenigingen in de gemeente Neder-Betuwe. Zij helpen de sportverenigingen met raad en daad bij alles wat bij een sportvereniging komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan subsidieaanvragen, AVG, verzekeringen, ledenwerving, administratie, vrijwilligers etc. Dit doen ze door kennisdeling tussen de sportverenigingen, experts en gemeente, door bijeenkomsten en 1 op 1 gesprekken.

Tevens is de Sport- en Beweegkoepel vertegenwoordiger namens alle sportverenigingen in de gemeente Neder-Betuwe bij het overleg met de gemeente. Om gehoord te worden als sportvereniging is het dan ook aan te raden om aan te sluiten bij de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe.

Voor meer informatie over de Sport- en Beweegkoepel, vragen en/of om aan te sluiten als sportverenigingen, kijk op www.sport-beweegkoepel-nederbetuwe.nl