Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!

In juni 2020 is het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! opgeleverd. Dit is het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Neder-Betuwe, waar met een groot aantal partners aan is gewerkt. In het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! zijn ambities, acties en afspraken vastgelegd over het stimuleren van sport, bewegen, een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl. Hiermee wordt uiting gegeven aan de visie van gemeente Neder-Betuwe dat sport, bewegen, preventie en een gezonde leefstijl nauw met elkaar verbonden zijn.

Doel van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!
Het doel van dit akkoord is om er met elkaar voor te zorgen dat alle inwoners, van jong tot oud, gezond (op)groeien, bloeien en plezierig leven in onze gemeente. Door sportief en met plezier in beweging te komen en te blijven, als onderdeel van een gezonde leefstijl. Door samen actief te zijn in sport en spel in een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige omgeving die gezonde keuzes stimuleert. In het akkoord staan plannen beschreven die de partners met elkaar gaan uitvoeren om dit te bereiken.

Uitvoeringsbudget aanvragen
Lokale initiatiefnemers kunnen via het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! een uitvoeringsbudget aanvragen voor de start van projecten, ideeën of activiteiten die bijdragen aan één of meerdere van de ambities uit het Lokaal Akkoord: ‘gezond in beweging’, ‘een gezonde omgeving’ en ‘een gezonde leefstijl’. Oftewel aan initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van voldoende bewegen, gezond eten, een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl.

Wilt u meer informatie over het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!, of heeft u een goed idee voor het stimuleren van sporten of bewegen, gezond eten of een gezonde leefstijl waarvoor u uitvoeringsbudget wilt aanvragen? Stuur dan een e-mail naar de Stuurgroep Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! via sportenbewegen@nederbetuwe.nl.

Download hier het pdf bestand Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!

Preventieakkoord
Sinds begin dit jaar is de gemeente Neder-Betuwe bezig om het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! uit te breiden met een Lokaal Preventieakkoord. Dit zal uiteindelijk leiden tot een breed leefstijlakkoord waarin nog meer aandacht is voor het bevorderen van de gezondheid van iedere inwoner van Neder-Betuwe.

Het Lokaal Preventieakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Preventieakkoord en richt zich met name op de thema’s roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Door een driejarig uitvoeringsbudget vanuit het Ministerie van VWS hebben we de ruimte om (bestaande) ideeën en samenwerkingen tussen verschillende maatschappelijke partners te versterken en uit te voeren.