Ommeren, 9 maart 2022.

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Die omgeving is nog lang niet altijd gezond. De hele dag door worden kinderen, jongeren en hun ouders verleid tot het maken van ongezonde keuzes. De gemeente Buren gaat zich inzetten om de gezonde keuze een gemakkelijke keuze te laten zijn en sluit zich daarom aan bij JOGG (een landelijke aanpak gericht op een gezonde leefstijl en -omgeving voor jongeren). 

Wethouder Niko Wiendels van o.a. Sport en Gezondheid, is blij dat de gemeente Buren aan de slag gaat met de JOGG-aanpak: “De afkorting JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht maar JOGG richt zich vooral op Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Aan de basis, bij de jeugd beginnen is belangrijk. De inzet hierbij is gezonder (en toch lekker) eten en meer bewegen. Daarvoor is iedereen nodig: de school, de sportvereniging en de ouders. Samen met de steun van JOGG. Ik ben blij dat we als gemeente deze afspraak nu bevestigen. Samen gaan we voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving”, aldus wethouder Wiendels. 

Namens de gemeente Buren nam wethouder Niko Wiendels het JOGG gemeentebord in ontvangst. Dit gebeurde bij basisschool De Meent in Ommeren. Met sportieve activiteiten voor de leerlingen van de basisschool als omlijsting. Nicole Beukers, oud-roeister en winnares van olympisch zilver, was als JOGG-ambassadeur aanwezig en gaf het startsein voor de daily mile voor de leerlingen. Ook was er een zitvolleybalactiviteit waaraan de leerlingen deelnamen. Dit in aanloop naar het WK volleybal vrouwen dat in najaar 2022 o.a. in de provincie Gelderland plaatsvindt. Van Alfen Fruit uit Ommeren zorgde voor gratis fruit wat past in het streven om ook ondernemers te betrekken bij JOGG.

Samenwerking centraal

Met de overhandiging van het JOGG gemeentebord is de samenwerking tussen de gemeente Buren en JOGG officieel bekrachtigd. Tijdens de overhandiging werd benadrukt dat de samenwerking alleen een succes kan worden als zoveel mogelijk organisaties meedoen en deze JOGG ambitie omarmen. Scholen, sportverenigingen en sportaanbieders, zorg- en welzijnspartners, dorpshuizen en het bedrijfsleven worden allen uitgenodigd om samen met de gemeente een lokaal werknet te vormen en om zo een bijdrage te leveren aan een gezonder Buren. Tijdens de Landelijke ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ in juni a.s. wordt gemeente breed een JOGG-kick off georganiseerd. In de aanloop hierop worden lokale organisaties en andere betrokken stakeholders geïnformeerd om alvast te gaan werken aan een fundament voor het lokale werknet.

Goede voorbeelden

Binnen de gemeente Buren zijn al de nodige mooie voorbeelden van het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Op veel basisscholen is aandacht voor fruit eten, water drinken, gezondere traktaties en meer bewegen. Sportverenigingen werken aan een gezondere en vitalere sportomgeving. Door de samenwerking met JOGG aan te gaan wordt verder vormgegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente. Joris Maier en Johan van Kouterik geven vanuit Sportbureau Betuwe invulling aan het lokale JOGG regisseurschap in de gemeente Buren en vervullen een coördinerende, kartrekkende en aanjagende functie. Sportbureau Betuwe is vanaf eind 2018 ook JOGG-regisseur voor buurgemeente Neder-Betuwe. Hierdoor is al de nodige kennis en ervaring aanwezig en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. 

SAMEN AAN DE SLAG OM BUREN GEZONDER EN VITALER TE MAKEN!