Documentatie

Het huidige sport- en beweegaanbod stimuleert inwoners van Neder-Betuwe om actief, gezond en sociaal te zijn door sportbeoefening en zich in te zetten voor een vereniging. Sport en bewegen verbindt Neder-Betuwe op weg naar een gezonde samenleving voor alle inwoners.  Iedere inwoner moet plezier kunnen beleven in het sporten en/of bewegen, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of sociale positie.

Willen we de kracht van sport en bewegen benutten en deze verbinden aan meerdere gemeentelijke uitdagingen als bestrijden eenzaamheid, re-integratie, participatie, overgewicht/obesitas, dan is een integrale aanpak noodzakelijk, die zoveel mogelijk aansluit bij de JOGG aanpak.

De visie ‘Sport en bewegen verbindt Neder-Betuwe’ biedt voor de komende jaren (2019 – 2030) duidelijkheid en houvast om beslissingen te nemen op het terrein van sport en bewegen en zorgt voor flexibiliteit en focus in de uitvoering.

Om doelstellingen en ambities verder te realiseren, werken met de aanpak Neder-Betuwe Bloeit!. Het doel van deze aanpak is om te werken aan een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op het stimuleren van, het aannemen en behouden van een gezonde leefstijl door (kwetsbare) inwoners van Neder-Betuwe. We willen in de gemeente Neder-Betuwe een gemeente creëren, waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is. Hierin beperken we ons niet alleen tot voldoende bewegen en gezonde voeding, maar zullen ook onderwerpen als matig alcoholgebruik, stoppen met roken en mentaal welbevinden.

Documenten: