Coronanieuws

Het laatste nieuws omtrent de coronaregels voor sport.

Heeft u vragen of zorgen over de organisatie van uw vereniging, of wilt u dingen bespreken omtrent de organisatie van beweegaanbod, dan horen wij dit graag van u. Voor deze en overige verenigingsvragen, vragen over de compensatieregelingen en/of de nieuwe coronaregels voor sport, mail naar sportenbewegen@nederbetuwe.nl.

Aanpassing voor sport voor volwassenen vanaf 27 jaar
Nieuwsbericht van 16-3-2021

Deze aanpassing is sinds dinsdag 16 maart van kracht. Zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid geldt voor volwassenen vanaf 27 jaar nu het volgende wat betreft het gezamenlijk sporten op sportaccommodaties buiten:

“Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.(exclusief trainer).”

Hierbij blijft gelden dat er wel altijd 1,5 meter afstand gehouden moet worden onderling tussen de personen uit een viertal, en dat wedstrijden niet zijn toegestaan. Ook mogen viertallen niet van samenstelling wisselen gedurende een training en er moet ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden tussen de viertallen. Om instructie te geven aan een viertal, mag een trainer van viertal naar viertal om per viertal een aparte instructie te geven, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. Groepslessen mogen dus ook niet.

 Deze en de overige actuele geldende coronaregels voor sport zijn te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

In het PDF document wat hieronder te vinden is het overzicht vanuit de Rijksoverheid waarin per leeftijdsgroep inzichtelijk is gemaakt welke coronaregels er op dit moment gelden voor sporten tijdens de lockdown. Raadpleeg om te beginnen altijd de website van de Rijksoverheid bij vragen of twijfels over de actuele, geldende coronaregels voor sport. Uiteraard blijven ook de basisregels tegen corona en de overige algemene coronaregels waarover sportaanbieders eerder geïnformeerd zijn van kracht. We rekenen er op dat iedereen zich houdt aan de geldende coronaregels.

Compensatieregelingen voor sportclubs
Nieuwsbericht van 1 maart 2021

TASA-Q4 is niet meer aan te vragen!

 Wilt u als sportaanbieder weten of u aanspraak kunt maken op één van de landelijke compensatieregelingen Sport? Door NOC*NSF is een handige tool ontwikkeld waarin overzichtelijk is gemaakt welke compensatieregelingen voor sportclubs er zijn voor schade door coronamaatregelen. In deze tool valt onder andere te lezen dat van 19 februari tot en met 5 april compensatie via de TASO-Q4 (Tegemoetkoming amateursportorganisaties Q4 2020) kan worden aangevraagd en wanneer je als sportclub in aanmerking komt voor deze compensatieregeling.

https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1 

Deze tool is ook te vinden via https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen